Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». Łk 3, 15-16. 21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem».

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». Łk 3, 15-16. 21-22

W modlitwie może nam pomóc Ikona Chrztu Pańskiego

Ikona Chrztu ukazuje działanie Trójcy Świętej. Półkole na samej górze ikony symbolizuje  Niebo otwarte.

Chrystus  stoi zanurzony w wodzie Jordanu. Jordan nie jest tu zwyczajnie płynącą rzeką, ale ma kształt groty wypełnionej wodami, przypomina grób,  po obu  jego brzegach skały. Chrystus  schodzi do Jordanu tak jak schodzi do otchłani śmierci. Św. Paweł powie: Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Rzym. 6,3-4 Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie przyodzialiście sie w Chrystusa.  Gal. 3,27

Ikona  przedstawia  działanie Jezusa. Prawą ręką błogosławi On wody Jordanu,
a także ryby znajdujące się w wodzie, które przedstawiają wszystkich ludzi ochrzczonych. Błogosławieństwo Jezusa oczyszcza wody i usuwa w nich  to jest symbolem  zła.

Wejście Jezusa w wody Jordanu to  objawienie Trójjedynego Boga.

W pozycji wertykalnej widzimy niebo „rozdarte” – niebo otwarte, symbol Obecności Ojca, postać gołębicy – symbol Ducha Świętego  interpretowany przez Ojców Kościoła jako analogia z gołębicą, którą Noe wypuścił z arki, gołębicą niosącą gałązkę oliwki po potopie , który jest  symbolem oczyszczenie świata z grzechu.

W pozycji horyzontalnej postać Jana, która przedstawia   całą ludzkość, po prawej stronie ukazany jest  świat niebiański i anielski. Po środku Chrystus błogosławi wszelkiemu stworzeniu, całemu wszechświatu. 

Chrzest jest etapem, który znajdzie swą pełnię  w Zmartwychwstaniu. 

Wody Jordanu zostają uświęcone przez wejście w nie Syna Bożego.  Umieranie   człowieka dla dawnego życia  i rodzenie się   na nowo jest możliwe.
Ojcowie Kościoła mówią: Bóg staje sie człowiekiem, by człowiek mógł stać się bogiem

 

 

MEDYTACJA

 

Uświadomienie sobie  obecności   Boga

Prośba o owoc tej medytacji: O RADOŚĆ Z DARU CHRZTU, KTÓRY SPRAWIA, ŻE  STAJĘ SIĘ DZIECKIEM BOGA.

Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo

 Jezus wmieszany w tłum udaje się do Jana Chrzciciela, aby dać się  ochrzcić.

Po otrzymaniu chrztu Jezus modli się, rozmawia ze swoim Ojcem, modli się za nas, za Kościół.

Im bardziej żyjemy w kontakcie z Jezusem, świadomi daru jakim jest Chrzest  tym bardziej Niebo otwiera się dla nas.

 z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany

Na chrzcie Ojciec Niebieski powtarza każdemu ze swych dzieci : tyś moje dziecko umiłowane!  Przez chrzest stajemy się częścią Bożej Rodziny w jedności z Trójcą Świętą, w komunii z Ojcem, Synem i Duchem.

Słowa wypowiadane w czasie chrztu nie są jakąś formułą. Są czymś rzeczywistym. Ochrzczeni rodzą się do życia w Bogu. Stają się Dziećmi Boga Żywego, tworzą wspólnotę – Kościół.  Od chwili chrztu  nie jesteśmy dla siebie obcy. W Tradycji Ojcowie Kościoła lubili powtarzać człowiek nie może mieć Boga za Ojca jeśli Kościół nie jest jego Matką.

Chrzest to nie tylko pragnienie nawrócenia, ruch wykonany przez człowieka
w kierunku Boga, ale to przede wszystkim  działanie  Boga wpisujące się   
w wolność człowieka dokonywującego wyboru. Każda dobrze przeżyta Eucharystia jest potwierdzeniem tego wyboru.

 Modlitwa na zakończenie medytacji

Boże, Ty wszystkich ochrzczonych z wody i z Ducha Świętego jednoczysz
w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, aby się stali jednym ludem, Tobie chwała na wieki.(z liturgii chrztu)

Ojcze nasz

Przygotowała s.  Maria Głowacka rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA