Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10,27-30)

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10,27-30)

 

Stanę w obecności Pana Boga

Poproszę Boga, Pana mojego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Wyobrażę sobie

Zobaczę siebie jako jedna z owiec Jezusa. Czy jestem potulną owieczką, która zawsze idzie przy nodze pasterza, czy może jestem tą, którą zawsze trzeba wyciągać z zarośli? A może biegam daleko od stada na zielonych równinach?

Poproszę o owoc medytacji

Poproszę, by Jezus dał mi poznać swoją nieskończoną miłość do mnie

 

 

1. „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je”

 

Pan Bóg nas zna. Nie tylko wie co robimy i widzi nasze uczynki, ale zna nasze wnętrze i duszę, bo przecież to On nasz stworzył. Jest to jednak dla nas niesamowicie dobra wiadomość. Oznacza to bowiem, że On wie o nas absolutnie wszystko, widzi nasz egoizm, upadki, odejścia, zdrady... a mimo to kocha nas do szaleństwa i wcale nie zamierza przestać! Nie ma też znaczenia dla Niego jaką owcą jesteśmy - kocha nas właśnie takimi jakimi jesteśmy.

Owca zaś aby była szczęśliwa, musi słuchać głosu Pasterza, bo On wie, co jest dla niej największym szczęściem

Czy ja zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg mnie zna? Jakie uczucia to we mnie wywołuje? Czy są jeszcze obszary mojego życia, których nie powierzyłem Mu, by je przemieniał? Spotkam się dziś z Jezusem - moim ukochanym Pasterzem. Co On mam mi dziś do powiedzenia? Może chce mnie powołać do szczególnej służby?

2. „Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”

To dla nas kolejna niesamowicie dobra nowina! My jako owce Jezusa, należymy do Niego i nikt nie jest w stanie nas z Nim rozdzielić. Św Paweł pisze w liście do Rzymian: „jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Czyli możemy czuć się bezpieczni. Nic nam nie grozi!

Czy ja wierzę w to, że nic nie jest mnie w stanie odłączyć od mojego Stwórcy? Jakie wydarzenia powodują, że czuję się opuszczony przez Boga i zapomniany? Czy pamiętam, że On zawsze jest przy mnie?

3. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”

Jezus wielokrotnie mówi o jedności. Przypomina nam, że jest jedno z Ojcem, ale zaprasza nas również do tego byśmy my byli jednością. Jednością między sobą - w naszych rodzinach, wspólnotach, społecznościach, byśmy byli jednym Ciałem w Chrystusie; jednością w nas samych - w naszym ciele, duchu, emocjach; jednością z Nim samym - w naszej modlitwie.

Czy pamiętam o tym, że Bóg powołuje mnie do budowanie jedności? Czy widzę takie miejsce, gdzie zamiast jednoczyć - burzę i niszczę, zamiast łączyć - rozpraszam? Do jakiej jedności dziś zaprasza mnie Jezus?

Porozmawiam z Jezusem jak z przyjacielem o tym co wydarzyło się na mojej modlitwie

Odmówię Ojcze nasz...

 

Rozważania przygotowała Ewa Bartosiewicz

 

Owca zaś aby była szczęśliwa, musi słuchać głosu Pasterza, bo On wie, co jest dla niej największym szczęściem

 

Czy ja zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg mnie zna? Jakie uczucia to we mnie wywołuje? Czy są jeszcze obszary mojego życia, których nie powierzyłem Mu, by je przemieniał? Spotkam się dziś z Jezusem - moim ukochanym Pasterzem. Co On mam mi dziś do powiedzenia? Może chce mnie powołać do szczególnej służby?

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA