Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.(Łk 24,46-53)

Znajdź sobie czas i miejsce, które pomogą Ci się skupić. Wsłuchaj się przez chwilę w swoje wnętrze i poprosić Pana Boga, żeby był przy Tobie podczas tej modlitwy. Żeby wszystkie Twoje myśli, uczucia, pragnienia były zwrócone ku Niemu.

Proś Ducha Świętego, aby Twoja modlitwa podobała się Bogu i by otworzył Twoje serce na to, co chce Ci powiedzieć.

Obraz: Jezus żegna się z uczniami i wstępuje do nieba

Prośba: o radość głoszenia cudu Zmartwychwstania

1. „Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom…Wy jesteście świadkami tego.”

 Uczniowie do końca uczestniczyli w obietnicy danej w Piśmie świętym. Byli świadkami męki i zmartwychwstania Chrystusa. I dalej uczestniczą w tej obietnicy. Jezus zapowiada, że w Jego imię będzie głoszone nawrócenie i przebaczenie całemu światu. To, co dokonało się w Chrystusie ma dziać się dalej przez ręce Apostołów i tych, którzy uwierzą.

Czasem wydaje się nam, że rzeczywistość Zmartwychwstania to wydarzenia sprzed 2000 lat. Ale ta rzeczywistość dotyka każdego z nas w chwili obecnej. Chrystus rodzi się, cierpi, umiera i zmartwychwstaje w sercu każdego człowieka.

Popatrz na ostatni okres swojego życia. Czy jesteś świadkiem zmartwychwstania Chrystusa w swoim sercu?

2. „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”.

To, że Jezusa już fizycznie nie ma z uczniami, nie oznacza, że zostawia ich samych. Otwiera nowy etap ich życia, w którym towarzyszyć im będzie świadomość Jego ciągłej obecności. Chrystus daje im obietnicę Ducha Świętego, który przemieni ich strwożone serca, napełni ich odwagą i sprawi, że Ewangelia dotrze do tych, którzy nie mogli zobaczyć Chrystusa chodzącego po ziemi. ale mówi tutaj o momencie oczekiwania na Ducha Świętego. Uczniowie muszą przez chwilę doświadczyć niepewności, może jeszcze momentów zwątpienia czy to wszystko co zobaczyli to prawda…

Kiedy doświadczasz nawrócenia w swoim życiu i łaski Bożego przebaczenia, to kiedy pierwsze emocje opadną, to może się pojawić taki moment „zawieszenia” i pytań: czy to możliwe, że moje życie będzie inne niż do tej pory, czy ja naprawdę mogę żyć Ewangelią w świecie, w którym inni radzą sobie bez niej?  Taki moment jest potrzebny, że  by zobaczyć czy Ty jesteś obecny przy Chrystusie.

Porozmawiaj z Nim o tym doświadczeniu.

3. „A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.”

Błogosławić to obdarowywać, czynić szczęśliwym. Jezus odchodzi do nieba, ale uczniowie nie są smutni. Zostali obdarowani radością zmartwychwstania. Ta radość prowadzi ich do świątyni, czyli do miejsca Bożej obecności. Wiedzą, że tam mogą przebywać z Jezusem, mogą dziękować Ojcu za dar Jego Syna.

Kościół i w rozumieniu miejsca i w rozumieniu wspólnoty wierzących, jest miejscem szczególnej obecności Jezusa Zmartwychwstałego. Bez względu na swoje rany i niedoskonałości cały czas głosi, że Jezus nie zostawia nas samymi, że jest z nami obecny każdego dnia.

Podziękuję Bogu za tych, którzy są dla mnie świadkami wiary i poproszę o łaskę zobaczenia, jak ja mam głosić Jezusa Zmartwychwstałego.

Odmów „Chwała Ojcu”

Przygotowała s. Lidka Gołębiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA