Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: »Idź« – a idzie; drugiemu: »Chodź« – a przychodzi; a mojemu słudze: »Zrób to« – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.(Łk 7,1-10)

Modlitwa przygotowawcza: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i prace były skierowane wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu (ĆD 46).

Obraz modlitwy: wyobraź sobie Jezusa słuchającego posłańców setnika

Prośba: o dar bezinteresownego współczucia i pokorę serca


Setnik jest przedstawicielem wojsk okupacyjnych, obcym , wrogiem narodu Żydowskiego. Znajduje on uznanie w oczach Jezusa gdyż mimo wysokiego stanowiska jakie zajmował przejął się losem swego poddanego- osoby słabszej i zależnej od niego. Setnik rozumie, że jako ludzie żyjemy w zależności, że piastujemy władze ale i podlegamy  władzy, i w tym sensie nic nas nie różni. Świadomość  tego sprawia, że angażuje się na całego w ratowanie swego sługi. Pytaj Jezusa czy twoja pomoc bliźnim jest bezinteresowna, czy  ratujesz tych, od których niczego nie możesz się spodziewać, nawet wdzięczności?

Bohater dzisiejszej Ewangelii zostaje pochwalony przez Jezusa jeszcze z innego powodu. Setnik to osoba o niezwykłej pokorze. Jako przedstawiciel najeźdźców, który mógłby żądać i wymagać, uniża się i prosi Jezusa o pomoc. Wiedząc kim jest, jaki jest jego status,  nie śmie sam kierować  swej prośby ale wysyła swoje sługi. Gdy Jezus jest gotowy przyjść do niego wtedy  setnik wypowiada słowa, które staną się paradygmatem naszej  relacji z Bogiem – nie jesteśmy godni abyś Ty przyszedł do nas. Pytaj Jezusa czy w pełni uznajesz Jego władze nad sobą?

Setnik posyła swoje sługi  po Jezusa  dlatego, że cała okolica opowiadała sobie o Jego cudach , nadzwyczajnych znakach i słowach pełnych mocy. Zapewne  wyczerpały się sposoby uratowania wiernego sługi setnika, może jego stan był już beznadziejny. Wiara setnika okazuje się zdumiewająca, nawet dla synów Izraela, wierzy on, że samo słowo Jezusa ma przeogromną moc; chorego czyni zdrowym, umarły staje się żywym a grzesznik świętym. Pytaj Jezusa czy dziś gotowy jesteś zaufać Jego słowu bezgranicznie?

Modlitwa końcowa: Ojcze nasz…

Przygotowała s. Joanna Chudzik rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA