Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Był pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. (Łk 16,19-31)

 Ewangelia opowiada o miłosierdziu.

Prośba: o miłosierne serce, aby przychodzić z pomocą tym, którzy tego potrzebują.

Obraz: zobaczyć oczami wyobraźni scenę przedstawioną przez Ewangelistę Łukasza, a następnie zobaczyć własny dom i sąsiedztwo oraz tych, którzy mogą potrzebować mojej pomocy.

1.      „Żył pewien człowiek bogaty, ….”
Bogacz nie ma imienia to znaczy, że jest tam miejsce na imię każdego z nas w przeciwieństwie do Łazarza, który ma imię. Bogacz nic złego nie robił, nie kradł nie mordował, a jednak nie dostał się do raju. Co o nim wiemy?  Był dobrze ubrany, ucztował, nie cierpiał głodu. To właśnie możemy powiedzieć o każdym z nas.
O Łazarzu wiemy, że pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, cierpiał i psy przynosiły mu ulgę liżąc jego rany.
Możemy zapytać siebie: Kto jest Łazarzem w moim życiu, obok kogo przechodzę obojętnie?
2.      „Między nami a wami zionie ogromna przepaść…”
Czasami trudno nam jest uwierzyć, że istnieje piekło, a Jezus wyraźnie mówi o ogromnej przepaści między szczęśliwością a otchłanią. Może chodzi też o przepaść między pragnieniem a sytością, między oczekiwaniem na miłosierdzie a zadufaniem w sobie? Bogacz niczego nie pragnął, bo miał wszystko, sam sobie wystarczał.
Jaka jest moja postawa, czy znam swoje ubóstwo przed Bogiem? Czy mam jakieś głębokie pragnienia, które ukierunkowują moje serce ku wieczności?
3.      „Jeżeli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”

Bogacz chciał się zatroszczyć o swoich braci, gdy zobaczył jak musi cierpieć, ale sam już nic zrobić nie mógł.  Z tego wniosek, że czas na czynienie miłosierdzia mamy tu na ziemi. Ponadto prosił o specjalną interwencję, a Abraham odpowiada, że bracia bogacza powinni kierować się przykazaniami, a nie czekać na nadzwyczajności. Widzimy, że droga do Boga prowadzi przez zwyczajność, życie przykazaniami , czyny miłosierdzia wobec naszych sióstr i braci.  Nie szukajmy sensacji, ale szukajmy obecności Boga w naszej codzienności, bo Jezus powiedział: „Jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”

Na koniec porozmawiam z Jezusem o konkretach mojego życia, i poproszę Go o serce miłosierne.

przygotowała s. Dorota Stokłosa rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA