Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu.

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją. (Łk 20,27-38)

 Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

 Prośba o owoc modlitwy: o oczy wiary, bym mógł popatrzeć na moje życie oczami Jezusa

 Wyobrażenie: Popatrzę na Jezusa, który siedzi z saduceuszami i z nimi rozmawia. Zwrócę uwagę na gesty, jakie wykonuje, mimikę twarzy.

 1.      Życie modlitwy

Życie modlitwy, przebywanie w Bożej obecności, rozmawianie z Nim przemienia człowieka, rozwija go i pogłębia. Początkiem jest zaufanie Bogu i wiara Jego Słowu, a nie swoją wiedzę czy umiejętności. Wszelkie próby posługiwania się modlitwą, podyktowane najbardziej szczerym pragnieniem doskonałości siebie, nie doprowadzą człowieka do celu.

 Do Jezusa przychodzą saduceusze. Uzyskali odpowiedź na swoje pytanie. Ale czy poznali bardziej Jezusa? Co się w nich zmieniło pod wpływem tego spotkania? Przychodzę i ja. Czego szukam na modlitwie?

 2.      Jezus jest Bogiem żywych

Historia zbawienia nie dokonuje się po dokonaniu dzieła zbawienia. Jezus mówi o uczestnikach zmartwychwstania. Bóg nie stoi poza historią naszych czasów, lecz poprzez śmierć i zmartwychwstanie jest w rzeczywistości, którą przeżywam dzisiaj. Przez to nadaje sens mojemu życiu i włącza mnie w historię zbawienia. Czy żyję tą świadomością na co dzień? Jakie ta prawda ma dla mnie znaczenie?

 3.      Wierność wyborowi

Saduceusze pytają Jezusa o sprawę małżeństwa, próbując podważyć jego nierozerwalność. Powołując się na autorytet Mojżesza starają się przekroczyć przyjęte prawo.

 Ile razy wynajdowałem różne sposoby, żeby zmienić zasady podjętych zobowiązań? Na ile w realizacji życiowego powołania odnoszę się do wierności? Wierność powołaniu zakłada także wierne trwanie w trudnościach. Czy proszę wtedy Jezusa o wsparcie?

 Na koniec opowiem Jezusowi o tym co wydarzyło się podczas tej medytacji i zakończę modlitwą „Ojcze Nasz”

przygotowała Barbara Olejnik nscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA