Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.

    9.02.2014 – V Niedziela Zwykła - Mt 5, 13 - 16

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

Wprowadzenie do medytacji:

Rozpoczynając modlitwę: Usiądź wygodnie, oddychaj spokojnie, poczuj swoje ciało. Uświadom sobie, gdzie jesteś i co będziesz robił. Zrób kilka głębszych oddechów, poczuj, że oddychasz, że jest w Tobie tchnienie życia. Uświadom sobie, że spotkasz się teraz z Bogiem. Zrób znak krzyża. Następnie przeczytaj powoli tekst, tak jakby Duch Święty pisał go teraz specjalnie dla Ciebie. Nie musisz się spieszyć. Jeśli potrzebujesz, przeczytaj go jeszcze raz, zatrzymując się słowo za słowem, jak wraca się do słów listu od Ukochanej Osoby.
Wyobraź sobie: Jezusa  na górze, otoczonego przez ogromny tłum oraz przez bliskich Mu uczniów. Jezus naucza. Wokół ci, do których przed chwilą skierował słowa „Błogosławieni…” Teraz pragnie poprowadzić ich dalej. Zobacz siebie wśród zgromadzonych.
Czego chcę i pragnę – proś w tej modlitwie o łaskę wejścia w wewnętrzne poznanie Jezusa, zawierzenia Jego autorytetowi, Jego stwórczemu zamysłowi wobec Ciebie i świata.

1. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą dla ziemi …”.

Jezus mówi do uczniów – wy jesteście solą dla świata. Nie mówi „ty sam jesteś solą, to twoja misja” – Jezus mówi „wy”  - jako wspólnota, razem macie przemieniać świat. Sól nadaje smak, powoli przenika potrawy – ważny jest umiar.  Sól niegdyś służyła również do konserwowania żywności, chroniła przed zepsuciem. Miała swoją wartość, o ile nie uległa zanieczyszczeniu przez inne substancje lub wypłukaniu. Tak może się stać z nami, gdy przestajemy troszczyć o nasze życie, ulegamy wpływom, „wypłukujemy” nasz smak przynależności do Chrystusa w wielości zadań. Jakie jest moje zaangażowanie dla innych? Czy jest go wystarczająco, a może za dużo?  Opowiem o tym Jezusowi.

 2.  „Wy jesteście światłem świata. …”.

Trudno wyobrazić sobie życie bez światła. Może jednak zdarzyło się wam być w miejscu, gdzie nie było elektryczności. Wówczas, gdy zapada zmrok, w ciemności nawet nikły płomyk może dodawać otuchy i pomóc odnaleźć drogę czy uniknąć upadku. Jezus znowu powtarza „ wy jesteście...”  - znów odwołuje się do wspólnoty.

3. „Nie może się ukryć miasto położone na górze…”.

 Miasta często budowano na wzgórzach – miało to funkcje między innymi obronne. Ale także było je widać z daleka – wskazywały kierunek dla pielgrzymów i dla błądzących. Dawały schronienie, pożywienie, wyprowadzały z zagubienia. Chrześcijanin przez to kim jest i  jaki jest wskazuje Drogę - Jezusa, którego wybrał i za którym podąża. Czy moje życie mówi o Chrystusie? Nie tyle moje słowa, myśli, ale moja praca, nauka, relacje z innymi itp.? Porozmawiam o tym z Jezusem.

 4. „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie…”.

Jezus prosi, ale i nakazuje – niech światło, które rozbłysło w Tobie, podobieństwo do Ojca będzie dla innych. Niech Ojciec w Tobie, w Twoim życiu będzie uwielbiony.

Kończąc modlitwę porozmawiaj z Panem i powiedz Mu o tym, co teraz czujesz, co myślisz, czego doświadczasz. Niech to będzie spontaniczna rozmowa. Wylej przed Nim swoje serce, które On przed chwilą poruszył w twojej modlitwie. Zakończ odmawiając: Ojcze nasz...

 Spróbuj zapisać sobie w „dzienniku duchowym” najważniejsze myśli, uczucia, poruszenia serca i decyzje, jakie pojawiły się podczas całej modlitwy.

 przygotowała Agnieszka Fortuna RSCJ

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA