Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. (Mt 6,24-34)

 

Obraz do medytacji: piękno świata stworzonego, jak Pan Bóg troszczy się o Swoje stworzenie, jak daje pożywienie ptakom i wodę roślinom.

Prośba: o głęboką wiarę i prostotę dziecka.

Dzisiejsza Ewangelia posiada bardzo wiele wątków. Słowem kluczowym dla mnie jest: „nie troszczcie się zbytnio….. bo o to wszystko poganie zabiegają.”

Jakim wezwaniem dla nas chrześcijan jest ten tekst? Czym mamy się wyróżniać w podejściu do życia? Tą odpowiedzią może być postawa serca – ufność w Bożą Opatrzność.

Jezus nie mówi, żeby wcale się nie troszczyć o życie, bo przecież jest ono cennym darem Boga, nie zwalnia nas też z odpowiedzialności za siebie i za innych. Słowo „zbytnio” ujmuje odpowiednią proporcję relacji do świata, bo nie wszystko od nas zależy. 

To słowo Boże odczytuję jako wezwanie, aby składać całe swoje życie w ręce Ojca, bo dla Boga jestem bardzo ważna. Chodzi o wdzięczną postawę serca, aby dostrzegać dary Boże, widzieć Jego działanie w codzienności i aby podejmować współpracę z Bogiem.

Na czym ma polegać ta współpraca stworzenia ze Stwórcą? Najpierw na zachwycie Bożym dziełem i Bożą mocą. Tak jak dziecko zachwyca się mądrością swojego tatusia, tak my jesteśmy zaproszeni, aby zwracać się do Ojca z prostotą dziecka we wszystkim czego nam potrzeba.  Do życia w prostocie potrzebna jest głęboka wiara o którą możemy codziennie prosić.

Moim ulubionym fragmentem są słowa: „Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”. Szczególnie gdy życie nabiera przyspieszenia  i już nie wiadomo co jest ważne, a co ważniejsze, te słowa są dla mnie wezwanie do zatrzymania się, zejścia do komnaty mojego serca, aby tam spotkać Jezusa. Wraca wtedy przekonanie, że nie muszę sama wszystkiego załatwiać, rozwiązywać, że razem jest zupełnie inaczej. Odchodzą wszelkie obawy o przyszłość , zmartwienia i powraca radość i życie w chwili obecnej.

Zachęcam wszystkich do tego rodzaju przeżywania codzienności, bo Jezus zatroszczy się także o jutro.

Codziennie rano zapraszajmy Pana do wszystkich spraw i spotkań codzienności, aby razem z Nim kroczyć przez życie, a wtedy nie ma obawy, że będziemy dwom panom służyć.

Przygotowała s.Dorota Stokłosa rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA