Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. (J 3,16-18)

 

Przygotowanie dalsze

Wieczorem, przed zaśnięciem przeczytaj Słowo Boże : J 3,16–18

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony .Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego  Syna Bożego”.

Możesz też przygotować reprodukcję Trójcy Świętej Rublowa  i  3 świece

 

Przygotowanie bliższe

Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Rozpocznij medytację od uświadomienia  sobie obecności Boga w Trójcy Świętej .  Zapalając  pierwszą świecę wezwij  Boga Ojca, Źródło wszelkiego życia. Zapalając  od jej płomienia drugą świecę wezwij Syna Bożego, Który krwią swoją Cię odkupił i Który od Ojca pochodzi, następnie zapalając trzecią świecę od płomienia drugiej zwróć się do Ducha Świętego, Który pochodzi od Ojca i Syna i jest uosobioną ich Miłością. Uczyń znak krzyża.

Proś o łaskę doświadczenia miłości Boga do Ciebie.

 

Puncta do medytacji

(w jej przeprowadzeniu może Ci pomoc ikona Trójcy Świętej Rublowa)

1. Ikona ukazuje dynamizm stwarzania 

Widać wyraźny ruch od prawej stopy Boga Ojca poprzez  nachylenie skały i drzewa aż do Domu Ojca. Ojciec spogląda przed siebie w kierunku Ducha. Jezus jest pośrodku – jest w centrum  świata i jego historii. Siedzi na wprost nas, ale kieruje swój wzrok ku Ojcu. Dłoń Chrystusa spoczywa na białej przestrzeni, 2 palce to symbol łączenia 2 natur boskiej i ludzkiej. 3 trójkąty, okręgi, które idą do środka symbolizują, że to co boskie zbliża się do tego co ludzkie. Prawa dłoń Ducha Świętego znajduje się w centrum ikony, przypomina kształtem gołębicę.  Zielona szata Ducha Świętego to symbol życia, nadziei, przechodzi ona w złoto. Ukazuje, że dzięki łasce Ducha Świętego to co ziemskie może zostać przebóstwione, stać się Bożym odblaskiem. Duch prowadzi nas do Syna, Który z kolei prowadzi nas do Ojca. Z trzech słonecznych aureoli, które wzajemnie się zawierają płynie to samo światło.

2. Wpatrując się w ikonę Trójcy Świętej Rublowa, która jest przetłumaczeniem Ewangelii św. Jana na język obrazu uświadom sobie sens przyjścia Jezusa na świat. Jezus jest jedynym Synem, jest jedynym źródłem zbawienia. Jest Tym, ku Któremu powinniśmy zmierzać, Tym, Któremu powinniśmy zaufać. Tylko On może napełnić nasze serca. Kto w Niego wierzy nie zginie. W swoich zamiarach, Ojciec pragnie zjednoczyć ludzkość w Jezusie, by każdy żył w komunii z Bogiem. Taki jest sens naszego życia. Duch Święty jest Tym, Który pozwala nam widzieć i wejść do Wiecznego Królestwa Boga.

 
3. W Uroczystość Świętej Trójcy Bóg zaprasza nas do wchodzenia w tajemnicę Ojca, do Którego zwracamy się codziennie w modlitwie Ojcze nasz, do czerpania z Eucharystii, w której Jezus jest obecny i daje nam Samego Siebie,  by dać nam siłę na drodze do życia wiecznego. Duch Święty zawsze żywy  jest z nami.

 
Kto wierzy w Niego - potrzebujemy wiary. Uwierzenia na serio Słowu Jezusa w życiu codziennym.  Uwierzenia w Jego miłość do nas. Na ikonie widać przy stole puste miejsce miedzy Osobami, to miejsce dla każdego z nas. Nie tak dawno Ojciec św. Franciszek mówił: "Pan potrafi obdarzyć pieszczotą, ową czułością Boga. Trudniejsze niż kochać Boga jest pozwolenie, aby On nas kochał! Sposobem, by obdarzyć tak wielką miłością jest otwarcie serca i pozwolenie, by być miłowanym. Pozwolenie, aby uczynił się on bliskim względem nas i abyśmy poczuli Jego bliskość, delikatność.”

4. Możemy wciąż czerpać i odnawiać naszą miłość ku Bogu poprzez sakramenty i modlitwę.

Miłość to dar z siebie. Bóg, Który jest Wspólnotą Miłości  zaprasza również nas do życia miłością. Kiedy przeżyjemy sami tę bliskość nabierzemy odwagi czerpania miłości z głębin Serca Boga i  obdarzania nią innych ludzi, szczególnie słabych.

 

Rozmowa końcowa
Na tym poziomie patrzenie na ikonę, kontemplacja ikony  prowadzi do serdecznej  i przyjacielskiej relacji z Tym, kogo przedstawia. W milczeniu spotkaj się wzrokiem z pełnym miłości spojrzeniem Osób Trójcy Świętej  ikony Rublowa. Pozwól się pociągnąć więzami miłości odmawiając Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

 

Opracowała Maria Głowacka rscj

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA