Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż.

Przygotowanie dalsze

  • Wieczorem, przed zaśnięciem przeczytaj Słowo Boże Mk 13, 33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

 Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak
z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie
o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie».

 Jako pomoc do modlitwy możesz też przygotować reprodukcję ikony "Matka Boża Znaku" oraz świecę.

Przygotowanie bliższe

  • Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Rozpocznij medytację od uświadomienia  sobie obecności Boga w Trójcy Świętej.  Zapalając    świecę wezwij  Boga Ojca, Źródło wszelkiego życia,  wezwij Syna Bożego, Który zechciał przyjść na Ziemię i krwią swoją Cię odkupił, zwróć się do Ducha Świętego, Który pochodzi od Ojca i Syna i jest uosobioną ich Miłością. Uczyń znak krzyża.
  • Proś o  umiejętność czekania w relacjach z Bogiem i ludźmi oraz o wiarę w Bożą Obecność w Twoim życiu.

Punkty do medytacji

(w jej przeprowadzeniu może Ci pomoc ikona Matki Bożej Znaku)

1. Wpatruj się w tę ikonę
kona nawiązuje do proroctwa Izajasza  z rozdz. 7 - Oto Panna pocznie) i przedstawia Maryję, Która potrafi czekać, czuwać. Jednoczy Ona Niebo z Ziemią. Maryja wznosi ręce w biblijnym geście błagania i ofiary serca, czeka z ludem na przyjście Mesjasza. Niesie w sobie skrytą Tajemnicę. Towarzyszy nam przez czas adwentu. Uczy nas żyć w oczekiwaniu ukrytych łask. Matka Boża oznacza Kościół,  lud który staje się mieszkaniem Boga.

Miejsce, w którym znajduje się Emanuel to serce. Jest to miejsce modlitwy i miłości wobec Przedwiecznego. Maryja uczy nas noszenia w sercach Jezusa, uczy modlitwy oczekiwania i przebywania w Bożej Obecności.

2. Powoli czytaj tekst św. Marka zatrzymując się nad słowami, które cię poruszają.

3. Pomyśl  również co to znaczy czuwać. Zwykle bowiem żyjemy obojętni i nie przykładamy wagi do dnia Powrotu Chrystusa. Jezus dziś prosi nas o obudzenie się, o to, by obojętność  i rutyna nas nie usypiały.

 Mamy czuwać wieczorem, o północy, gdy pieje kogut oraz o poranku, by powracający nie zastał nas śpiących.  Wymienienie tych czterech momentów oznaczało za czasów Jezusa całą noc. Jezus mówi o powrocie, prosi, byśmy czekali. Czego mamy  oczekiwać?  Naszej  śmierci? Końca  świata? Wielkiego powrotu Chrystusa? Tych trzech rzeczy, ponieważ każda z nich mówi o powrocie Chrystusa. Nie myślimy zwykle o naszej śmierci, uciekamy przed faktem, że kiedyś zostawimy ziemię, by wejść do innego życia, które będzie trwało wiecznie. Czasem zapracowujemy się zbytnio, by przygotować sobie wygodną starość. Jezus zaprasza nas do przeżywania dobrze i świadomie chwili obecnej, jest to najlepszy sposób czekania, przygotowania na spotkanie z Panem.

Usypiamy  w sensie duchowym, kiedy gubimy to co chrześcijańskie,
a pociąga nas to co sztuczne, powierzchowne. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo, że zgaśnie w nas duch Ewangelii i jej światło.

Nie przestańmy być świadomi Jego obecności, Jego miłości do nas On pragnie byśmy liczyli na Niego.

4. Adwent to świętowanie różnych momentów przyjścia Chrystusa do naszego życia. On przyszedł, jest obecny i powróci. Jezus ciągle wchodzi w nasze życie, w momencie, w którym jestem, w to co robię jeśli moje serce jest otwarte na przyjęcie Jego sposobu przychodzenia.

W Biblii noc symbolizująca ziemię kontrastuje ze światłem przyszłego życia. Czuwać nocą to być uważnym, świadomie przeżywając życie oparte na wartościach Ewangelii. Jezus jest naszym światłem, byśmy nie chodzili w ciemnościach nocy. On nas wyrywa z ciemności
i zaprasza, byśmy szli za Nim. Prosi byśmy czuwali.

 Rozmowa końcowa

Na zakończenie medytacji, patrząc na ikonę, w modlitwie swoimi słowami. zwróć się do Maryi.  Proś ją, by w tym okresie rozpoczynającego się adwentu była Matką twojego czuwania.

 przygotowała s. Maria Głowacka rscj

 

 

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA