Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Mk 1, 7-11).

Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Prośba o owoc modlitwy: o odkrycie znaczenia Chrztu św. w moim życiu i postawę wdzięczności za otrzymany dar

Wyobrażenie: Popatrzę na Jezusa, w momencie Chrztu św.

1. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.

Jan Chrzciciel wymagał od przyjmujących chrzest, aby pochylili się i całkowicie zanurzyli w wodzie. Zanurzyli się w wodzie, czyli w sile nad którą panował jedynie Bóg; zanurzali się z źródle życia i środku umożliwiającym oczyszczenie. Jezus zapowiada swoim chrztem początek odrodzenia wszystkiego w Nim.

Co mi pomaga w pogłębianiu więzi z Jezusem?

2. przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest

Są sytuacja w życiu, kiedy wcale nie tak łatwo przyjąć od kogoś pomoc, jakiś dar, przebaczenie. Wymaga to przede wszystkim stanięcia w prawdzie, uświadomienia sobie, że potrzebuję. Jezus objawił swoją pokorę. Chociaż nie potrzebował Chrztu, przyjął go ze względu na miłość do Ojca i do ludzi. "Dzięki naszej pokorze Bóg może działać swobodnie i doprowadzić nas do triumfu zmartwychwstania" - Papież Franciszek.

Poproszę o łaskę pokory, abym mógł/mogła kochać pełniej.

3. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

Najważniejsze słowa, jakie możemy usłyszeć z ust ojca, matki, bliskiego człowieka są słowa miłości. One czynią od początku sensownym nasze życie, starania, naszą obecność na ziemi. Nie można wyruszyć w świat, nie czując w sercu, że jest się dla kogoś ważnym, umiłowanym.

Jaki jest mój obraz Pana Boga? Posłucham jak wypowiada nade mną słowa: Tyś jest mój syn umiłowany lub tyś jest moja córka umiłowana.

Na koniec opowiem Jezusowi o tym, co wydarzyło się podczas tej medytacji i zakończę modlitwą „Ojcze Nasz”

Przygotowała Barbara Olejnik nscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA