Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

 

Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?

 

 

Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr. (J 1,35-42)

 

 

Wprowadzenie 1

 

 

Przypomnieć sobie historię tego co mam kontemplować (CD 102)

Przeczytaj tekst kilka razy, i postaraj się zapamiętać tę scenę.

Wprowadzenie 2

Ustalenie miejsca – wyobraźmy sobie Jana Chrzciciela, który najpierw patrzy w stronę Jezusa. Następnie daje o Nim świadectwo i uczniowie Jana idą za Nim. Być może nawet dłuższą chwilę idą w milczeniu. Wsłuchajmy się z uwagą w ciszę pełną oczekiwania, a następnie w samo spotkanie z Jezusem. Słuchaj tego co mówią, wyobraź sobie jak wyglądają, bądź razem z nimi w tej scenie.

Wprowadzenie 3

Prosić o to czego chcę. Tutaj prosić o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym go więcej kochał i więcej szedł w jego ślady (CD 104)

Wypowiedzmy przed Jezusem pragnienia serca. Prośmy o łaskę pełniejszego poznania, aby móc się do Niego upodobnić w życiu codziennym.

Wracamy do punktu pierwszego, kilka wyjaśnień do tekstu.

1.Spotkanie w milczeniu – uczniowie wyczekują inicjatywy Jezusa, idą nieśmiało, nie chcą się narzucać.

Nasz dialog z Jezusem nie musi zawsze być wypełniony słowami, treściami, pojęciami. Może być również wypełniony ciszą, skupieniem wewnętrznym, oczekiwaniem.

Przypomnimy sobie milczenie Jezusa w różnych okolicznościach Jego życia: milczenie dziecka, milczenie przy pracy, milczenie na modlitwie, milczenie w drodze…

Kontemplując Boga możemy milczeć wraz z milczącym Jezusem. Prośmy abyśmy w chwilach zagubienia i słabości szukali nie tylko trafnych słów, ale także milczenia, ciszy i skupienia.

2.Czego szukacie? – W pewnym momencie sam Jezus odwraca się i zadaje im to pytanie. W kontemplacji wsłuchajmy się w głos Jezusa pełen troski, miłości i prawdy. Jezus pyta czy jesteś świadom dlaczego idziesz za mną? Czego ode Mnie naprawdę oczekujesz? Co jest celem Twojego życia?

3.Rabbi gdzie mieszkasz? – Na pytanie Jezusa, uczniowie zgodnie ze swoją semicka mentalnością, odpowiadają pytaniem: „Gdzie mieszkasz”?. W słowie Rabbi zawiera się praktycznie odpowiedź: szukamy Nauczyciela, Szukamy Mistrza, szukamy Przewodnika. Pytanie o mieszkanie jest wyrażeniem pragnienia by z Nim zostać na stałe, dzielić Jego życie.

4.Chodźcie, a zobaczycie! – Jezus nigdy nie pozostaje nieczuły na najgłębsze tęsknoty i pragnienia ludzkiego serca. Zawsze na nie odpowiada. Wymaga jednak zaangażowania, pójścia, człowiek musi coś dać ze siebie.

5. Znaleźliśmy Mesjasza – radość spotkania prowadzi do świadectwa. Andrzej przyprowadza do Jezusa Szymona, swojego brata i od tej chwili Piotr otrzymuje nową tożsamość. Każde spotkanie z Jezusem zmienia człowieka, bo Jezus patrzy na nas z miłością, a miłość przemienia.

„ A potem wejść w siebie samego, aby jakiś pożytek duchowy wyciągnąć.

Co mi ta kontemplowana tajemnica mówi, do czego mnie wzywa, jak osądza moje życie? Jakich dotyka pragnień i tęsknot?

Zakończyć serdeczną rozmową z Matką Najświętszą, z Jezusem Chrystusem, z Bogiem Ojcem”

 przygotowała s. Dorota Stokłosa rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA