Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok...

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. (J 20, 19-31)

 

Na początku modlitwy uświadom sobie obecność Boga, stań przed Nim i proś o to, aby wszystkie twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. Proś, aby cała twoja modlitwa była skierowana ku Bogu. Przeczytaj kilkakrotnie tekst zanim rozpoczniesz modlitwę.

W tej kontemplacji zobacz miejsce: jest to wieczernik w którym gromadzą się uczniowie i przychodzi do nich Jezus, najpierw w dzień zmartwychwstania i ponownie po ośmiu dniach. Wsłuchaj się w słowa pozdrowienia „pokój wam” jak również w modlitwę adoracji Tomasza: „Pan mój i Bóg mój”

Następnie proś o owoc tej kontemplacji: o rozpoznawanie przychodzącego Jezusa, który nieustannie przynosi nam pokój oraz o postawę głębokiej i pokornej adoracji Jezusa Zmartwychwstałego, której wzór daje nam modlitwa Tomasza.

1. Jezus przychodzi – w tej modlitwie zwróćmy uwagę na przychodzenie Jezusa, starajmy się odczuć atmosferę jaka panowała w wieczerniku i jak obecność Mistrza zmienia serca uczniów.

- drzwi były zamknięte z obawy…

- uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana

- widzieliśmy Pana

- Pan mój i Bóg mój

2. Uczniowie rozpoznają Pana – najpierw Jezus przychodzi z darem pokoju, który jest odczuwalny na poziomie serca. Kolejnym znakiem rozpoznawczym są rany Jezusa, które ukazują Jego miłość silniejszą niż śmierć.

Nasze życie – czasami możemy rozpoznać Bożą obecność po przemianie serca, jakimś poruszeniu i pokoju, który On przynosi.

Dzisiaj Jezus staje przed tobą i pragnie cię przekonać o swojej miłości aż do końca. Jaką przestrzeń w Tobie pokrywa niewiara, czego ona dotyczy? Jezus jest gotowy, aby dać świadectwo swojej miłości, czy masz odwagę powiedzieć Mu o swoim zwątpieniu? Niech szczerość Tomasza będzie dla nas zachętą do stawania w prawdzie najpierw przed sobą a następnie przed Bogiem, który zna nasze serca i kocha nas bezgranicznie.

Na zakończenie jeszcze raz przeczytaj tekst i zaproś Jezusa do swojego życia.

Przygotowała Dorota Stokłosa rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA