Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28, 16-20)

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28, 16-20)

 Wyobraź sobie kochającą się rodzinę, która spędza czas razem, ich wzajemność, bliskość, zrozumienie, troskę okazywaną w gestach, spojrzeniu, służeniu – ich miłość.

Proś: o łaskę kontemplacji relacji miłości oraz doświadczenia miłości w relacjach z Bogiem i ludźmi, jej przyjmowania i obdarowywania.

Puncta:

1. Ja Jestem… z Tobą… przez wszystkie dni …

Zatrzymaj się przy każdej z fraz tego zdania i poczuj, co dzieje się w Twoim sercu.

On JEST – czy Ty jesteś… obecny – obecna?

Konkretnie z Tobą, w Tobie, przy Tobie… - co znaczy dla Ciebie bliskość Boga, Bóg bliski?

Nie przez niektóre, ale przez WSZYSTKIE dni… Co czujesz? Czy masz tego doświadczenie? Czy może żal w sercu, że Cię w jakiejś sytuacji opuścił. Wylej przed Nim w szczerości swoje serce, aby przeniknął je miłością Bożego Serca, Bożej Miłości Trzech Osób.

 To, na czym Bogu zależy, to autentyczna, żywa relacja z Tobą. On nie przychodzi rozliczać z ilości modlitw ani mszy św. Pragnie Ciebie i tego, byś doświadczając Jego pragnienia Ciebie, odpowiedziała pragnieniem przyjęcia Go w pełni takim, jaki jest. Miłość najbardziej tęskni za Obecnością.

 Jaka jest temperatura Twojej relacji z Bogiem? A z ludźmi? Często jedne na drugie wskazują i siebie wzajemnie wyjaśniają.

Co jest istotą Twoich relacji, zarówno z Bogiem, jak i z ludźmi? Na czym je budujesz?

 2. Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.

Czasem wydaje nam się, że nasze grzechy albo zło dziejące się w kraju czy na świecie zwycięża nad dobrem. Tymczasem Jezus wskazuje na MOC, która w Nim i przez Niego zwyciężyła raz na zawsze, definitywnie i nieodwołalnie.  Tą mocą jest Miłość Ojca przez Krzyż Chrystusa – moc przebaczenia i pojednania, przeciw której nie ma nic potężniejszego.

Czy wierzę w to? Czy może pozostaje to jedynie na poziomie moich wątpliwości i teorii?

Jak reaguje Twoje serce, gdy słyszysz o prześladowaniach chrześcijan lub widzisz zło, które dzieje się w okolicy lub którego bezpośrednio doświadczasz?

Jakie uczucia pojawiają się w Tobie, gdy słuchasz wiadomości?

Źródłem mocy przebaczenia jest tylko Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały. Źródłem zwycięstwa jest Krzyż Chrystusa.

Czy bierzesz udział w tym zwyciężaniu? Czy może próbujesz zwyciężać, opierając się na własnych siłach?

 3. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszystko w naszym życiu zaczyna się i kończy znakiem Krzyża: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – a więc znakiem Trójcy Świętej, znakiem relacji Miłości w Bogu.

A przecież całe nasze życie to także relacje – z rodziną, w szkole, na uniwersytecie, w małżeństwie, wspólnocie zakonnej, w pracy, wśród przyjaciół… Życie mówi nam o istocie naszego istnienia, którą jest uczenie się budowania relacji miłości.

Jeśli budujemy autentyczne relacje miłości, napotykamy w tym wiele radości i wzajemności, ale także chwile, gdy uczymy się rezygnacji z upierania się przy swoim, umienia własnego ego z troski o kochaną osobę.

Jakie są Twoje relacje miłości i przyjaźni? W czym przejawia się miłość Twoja do kogoś i czyjaś miłość do Ciebie? Spójrz w prawdzie i wdzięczności na tę tak ważną rzeczywistość swojego życia.

 Zakończenie: Z wdzięcznością/ uwielbieniem trwaj przed Bogiem w Trójcy i wyraź Mu to, co jest teraz w Twoim sercu.

Lub:

MODLITWA DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Panie Wszechmogący, troisty w osobach, Jedyny Boże, który jesteś i będziesz na wieki, Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy dusze, ciało, zmysły, wszystkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mojego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza i ochroń mnie od wszelkiego zła, szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszelkiej okazji do grzechu i od wszystkich znanych i nieznanych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów, wstawiennictwo świętych Apostołów, stałość Męczenników, czystość Dziewic i zasługi Wybranych. Amen.

 Przygotowała: s. Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA